11
Okt
10

benarkah adat minang sudah berubah menjadi Adab..???


Pengantar :

Menyikapi penolakan gagasan pengukuhan Jati Diri Minangkabau melalui kesepakatan filosofi Adat Bersendi Syara’ dan Syara’ Bersendi Kitabullah, terjadi silang pendapat mengenai perlu atau tidaknya ABS – SBK itu dikukuhkan melalui suatu KESEPAKATAN.  Ditengarai bahwa sebenarnya ketika kekalahan kaum adat pada masa PERANG PADERI – yang menyebabkan kaum adat meminta pertolongan BELANDA, maka ADAT MINANG ITU sudah tidak ada lagi. Karena ADAT sudah berubah menjadi ADAB. Apalagi setelah diikrarkannya SUMPAH SATIE di BUKIK MARAPALAM yang melahirkan Adat Bersendikan Syara’ – Syara’ Bersendi KITABULLAH.

Dengan demikian, semestinyalah tidak perlu warga MINANGKABAU menunda – menghalangi – tidak memahami ABS – SBK yang akan dikukuhkan..

Dalam situs jejaring sosial  ~ padusi ~ meminta pendapat kepada khlayak masyarakat Minang yang  bergabung di halaman itu dengan meminta pendapatnya. Inilah pendapat dusanak- dusanakan yang ada di Situs itu ..

Ditambahkan pada 01 Oktober · ·

 •  

  •  

   Syamsrida Nelis elok elok sajo 

   01 Oktober jam 15:19 · ·
  •  

   Endi Rizal Saleh adat manjadi Adat sabana Adat tunyo, ABS dan SBK 

   01 Oktober jam 15:25 · ·
  •  

   Firdaus Ishak ABS dan SBK 

   01 Oktober jam 15:32 · ·
  •  

   Ujang Hendray ancak2 anak gadihnyo. 

   01 Oktober jam 15:42 · ·
  •  

   Alif Pratama Fikar Nan pantiang adat ko di pagunokan,di mano kito barado . 

   01 Oktober jam 15:46 · ·
  •  

   Armen Zulkarnain Bundo, buliah ambo batanyo ka Bundo jo seluruh member page Bundo Kanduang, ABS SBK itu penjabarannya bagaimana? apa saja yang dimaksud dengan adat yang basandi syarak & syarak basandi Kitabullah ? Ambo kiro banyak generasi mudo minangkabau indak begitu paham jo penjabaran ABS SBK, mungkin nan tuo-tuo bisa menjabarkannya, wasalam. 

   01 Oktober jam 16:15 · ·
  •  

   Adri Nedi 

   iko perjalanan sejarah urang awak
   Pertentangan kaum adat denga kaum Ulama pada maso itu
   Nan salah bukan adatnyo . tapi sipemangku adatnyo
   carito nyo panjang sampai masuk pihak katigo ( imperalis Balando) nan ma pakarueh suasana
   Sumpah marapalam… thn barapo
   Islam masuk kenusantara dperkirakan sebelum abat ke 10 M
   kito harus sama balajar . mari kito batanyo ka nan tau ( urang nan pounyo ilmu) supayo jaleh duduek tagaknyo
   bia nak tarang dek kami nan mudo mudo nan koLihat Selengkapnya
   01 Oktober jam 16:32 · ·
  •  

   Achiak Musahar ABS_SBK adolah arago mati bagi kito urang minankabau. 

   02 Oktober jam 0:10 · ·
  •  

   Hc Pisko St Temenggung 

   Sato sakaki Bundo, manuruik ambo nan ndak talampau paham jo adat, tp ingin tahu ttg adat, nan ditantang dek kaum Paderi adolah kabiasaan2 masarakaik minang wakatu tu nan suko manyabuang ayam, bajudi nan mahabiahkan hari sarato harato bando,… babini tiok kelok, anak baru tapanca bapak alah bajalan, dan sagalo caro nan mirip jo jaman jahiliyah.
   Bukan sandi kahidupan dan pola2 sistim kakarabatan nan ado di masarakaik minangkabau nan dasar2 no alah di garihkan dek niniak nan baduo, saroman sistim katurunan nan bardasarkan gariah dari Ibu,
   mamak batanggung-jawab ka kamanakan, dan sandi2 dasar sistim bermasarakat minangkabau nan lain. Dan rasono nan disabuik adat di minangkabau adolah sistim2 nan diturunkan dek niniak nan baduo tu.
   Kalau nan adat di minangkabau adolah itu, mako adat diminangkabau alunlai abiah, karano sampai kini sistim tu masiah bapakai di minangkabau ko, tamasuak di Bundo nan hiduik jo caro tu salamoko rasono.
   Tapi kalau tajadi parubahan di babarapo bagian di bandiang jaman dulu tu mungkin iyo.
   Sistim adat minangkabau nan diturunkan dek niniak nan baduo mampunyoi kaelok-an nan ndak dipunyoi dek suku2 lain, contohno katiko laki ato bapak ndak batanggung jawab, atau pandai no mambuek anak sajo, mako anak jo kaum padusi lai ndak tasio2 do, dek karano anak tu lai bamamak, lai rumah gadang nan dipusakoi dek kaum padusi tampek bataduah, lai sawah jo ladang untuk panupang hiduik, walau hasia no di bagi mungkin jo mamak. Ndak saroman jo di daerah2 lain nan pusako diambiak dek katurunan laki2, dan padusi manompang di rumah laki. Dan katiko laki ndak batangguang jawab ,padusi jadi tasio2.
   Jadi adat minang tu adolah adat nan mamuliakan kaum parampuan bak kicek urang kini.
   Katiko adat didasarkan ka agamo, mako makin elok lah adat tu jadino, jadi untuak apo marubah barang nan lah elok jo sasuatu nan alun tantu kalabiah elok lai.
   Mungkin katasuo carito minang katiko adat dikatokan alah abiah, ILANG MINANG TINGGA KABAU, BAGALAU DI TANGAH PADANG, MAKO BANAMO URANG PADANG. Jo maaf ambo pintak, Jan Katokan adat nan alah habiah, tapi sadarilah baraso kito nan alah maninggakan adat.
   Sakali lai ambo minta maaf,baribu2 kali ampun.
   02 Oktober jam 1:59 · · 1 orangPulyaderis Dt Sumaradjo menyukai ini. ·
  •  

   Lilik Zurmailis 

   Assalamu’alaikun wr. wb, Bundo Kanduang, mamak, jo dunsanak.
   Sajauah nan Ambo tau Bundo, Islam lah masuak ka Sumatera bagian tengah sajak akhir abad ka 7 Masehi, melalui ekspedisi nan dilakukan di maso kekhalifahan Daulat Bani Abbasiyah. M…alalui ekspedisi itu, para ulama diturunkan dari kapa2 di tampek2 nan dipiliah dan penduduk setempat dinakkan pulo ka kapa sabanyak jumlah nan diturunkan sahinggo isi kapa tu tetap samo jumlahnyo, memperoleh pendidikan agamo di kapa, nan suatu waktu diturunkan pulo di tampek lain. Tapi maraknyo perkembangan Islam di Minangkabau tajadi di abad 13-14. Pado maso2 tu sumpah satie Bukik Marapalam diikrarkan, melalui musyawarah antaro pemangku adat jo rombongan utusan Burhanuddin dari Ulakan nan dipimpim seorang yang diberi gelar Khatib….. (ambo lupo namonyo, tapi akan diusahokan mancari). Jadi jauah jaraknyo jo maso Paderi nan lah memasuki akhia abad 19 Bundo.Lihat Selengkapnya
   02 Oktober jam 3:35 · · 1 orangMemuat… ·
  •  

   Lilik Zurmailis 

   Satantang perselisihan menjelang malatuihnyo perang Paderi, kalau manuruik Ambo dipicu dek munculnyo aliran Wahabbi nan dibao dek putera Minangkabau nan baraja ka Makkah dan tapangaruah jo ajaran kareh nan pado maso tu bakambang di Makkah. …Mereka batindak sangaik kareh, tanpa rundiangan, bahkan mahalalkan pertumpahan darah. Salah seorang pengikut Wahabbi bahkan mambunuah Mandenyo (adiak amaknyo) karano dianggapnyo mande kaciaknyo tu lah malakukan bid’ah. Tindakan nan meresahkan dan merusuhkan itu nan mambuek kaum adat batindak, karano Tuanku Tuo nan jadi guru mereka sabalum barangkek baraja ka Makkah pun indak mampu mengendalikan tindakan mereka. Tindakan mereka ko nan indak pulo mancirikan sikap yang Islami doh, mereka menjadi teror bagi masyarakat. Jadi ABS_SBK ko ndak di maso Paderi diikrarkan doh Bundo, tapi hasil kesepakatam musyawarah antaro alim ulama jo pemangku adat, nan maikrarkan agamo Islam sebagai satu2nyo agamo nan dianut urang Minangkabau.
   Manyangkuik pandangan Angku pangulu nan maanggap adat Minang lah indak ado lai, ndak mungkin manuruik Ambo, karano Angku Pangulu sajo masih mamangku jabatan adat tu, sebagai pimpinan kaum secara adat.
   Wassalam BundoLihat Selengkapnya
   02 Oktober jam 3:54 · · 2 orangMemuat… ·
  •  

   Rizal Mantari 

   ambo tertarik dgn ulsan uni lilik,manuruik ambo uni maambiak referensi dr salah satu sejarah,uni indak mambandiangkan dgn carito lainnyo.taraso diambo uni agak manyuduikkan islam/paderi.seakan2 aliran wahabi itu salah,padahal aliran wahabi …itu ado karano ado penyelewengan dr ajaran rasulullah,dan mereka malatakkan quran dan sunah diatas sagalo2nyo,nah iko nan indak bisa ditarimo dek kaum adat,banyak kaum adat nan tasingguang,walaupun nyo islam tp karajonyo banyak nan batantangan jo agamo.ditambah lai rakyat banyak nan bapihak kapado paderi,sahinggo pihak adat maraso kahilangan pamor,…ciek lai nan paralu uni ranuangkan bahwa hanyo diranah minanglah islam bisa berkembang dgn pesat,aratinyo diwaktu pembauran islam dengan agama masyarakat minag sebelumnyo terjalin sangaik elok,indak ado masalah dan perpecahan…..disikolah main trik devide et impera nyo bulando.
   02 Oktober jam 5:41 · ·
  •  

   Armen Zulkarnain 

   Islam memang berkembang pesat di Minangkabau, dimana huruf minangkabau yang semula digunakan oleh masyarakat pada masa itu tergantikan oleh huruf arab melayu. Saat ini huruf minangkabau tersimpan pada museum Adityawarman Padang. 

   Mengapa hal …ini bisa terjadi, disebabkan kebudayaan Islam yang memang maju pesat pada kurun waktu 700 – 1500 pada masa Bani Umayah & Bani Abbasiyah. Ketiga Haji ini (Haji Piobang, Haji Sumanik & Haji Miskin) pernah menjabat di pasukan berkuda kesultanan Utsmaniah Turki ketika bermukim di Mesir. Dari pengalaman 16 tahun merantau itulah semangat pembaruan ini dikobarkan, yang tentu saja akan mendapat tentangan di masyarakat minangkabau pada masa itu.

   Perang Paderi adalah salah satu perang terlama masyarakat Pribumi dengan Kolonial Belanda. Dimana pada masa itu ranah minang dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan & pendidikan dengan munculnya banyak lembaga-lembaga pendidikan.

   Silahkan searching pada google tentang laporan Marsden, Rafles, Ibnu Batutah, I Tsing, Marcopolo, Ibnu Majid (Sumatra, Samatrah/Camatarra, Chin Chou, Suwarnadwipa/Suwarnabhumi, Serendib/Suwarandib, Taprobana/Chryse Nesos). Banyak membaca lebih bermanfaat daripada sekedar mengemukakan alua dan alua.

   02 Oktober jam 10:40 · · 1 orangPulyaderis Dt Sumaradjo menyukai ini. ·
  •  

   Muhammad Yamin 

   Saudara-saudaraku, kalau kita bicara tentang ABS-SBK sudah tidak jamannya lagi kita harus cerita surut kebelakang sampai-sampai adanya yang menyalahkan sejarah, sejarah hanya sebagai tolok ukur untuk kemajuan kita dimasa sekarang dan akan d…atang sebagai evaluasi kemajuan dan perkembangan dari ABS-SBK itu sendiri ? 

   Memahami dan menetrapkan ABS-SBK sama halnya kita memahami AlQuran dan Sunnah secara utuh dan kaffah.

   02 Oktober jam 11:51 · · 1 orangMemuat… ·
  •  

   Armen Zulkarnain 

   ‎@ pak M Yamin, menurut dari untaian kalimat ABS SBK, saya memiliki persepsi adalah ” hidup yang berfilosofi kultural minangkabau, yang menerapkan Al Quran secara utuh & kaffah. Karena ada kata “adat” disana, bukan hanya SBK saja. Sejatinya…, secara kultural kita orang minang memang berbeda dengan orang arab saudi, turki, iran, china, dll. bahkan di Indonesia ada lebih 250 suku bangsa yang berbeda secara kultural, tentu saja masih bisa hidup dalam pemahaman yang mengacu pada Al Quran & Sunnah secara utuh & kaffah. 

   Ada baiknya ABS SBK itu dijabarkan secara rinci & dituliskan, sehingga generasi mendatang bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

   02 Oktober jam 12:15 · ·
  •  

   Muhammad Yamin 

   ‎@ pak Armen; saya setuju dengan persepsi Armen
   kultural boleh-boleh saja berbeda,ABS-SBK untuk meluruskan dan memurnikan adat sesuai dengan AlQuran dan Sunnah 

   ABS SBK tidak perlu dijabarkan secara rinci & dituliskan,karena akan terjadi keti…dak utuhan dan kaffah dalam Memahami dan menetrapkan AlQuran dan Sunnah

   Hanya saja mungkin diperlukan Fatwa untuk ketegasan untuk meluruskan dan memurnikan adat yang tidak sesuai dengan AlQuran dan Sunnah

   02 Oktober jam 13:10 · ·
  •  

   Sutan Firson Maryutenli Nan adat matrilineal iko indak punyo pagaruyung doh, tapi punyo masyarakat minangkabau, runtuah bana pagaruyuang, nan adat tatap bajalan juo, insyaallah indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. 

   02 Oktober jam 13:12 · ·
  •  

   Armen Zulkarnain 

   ‎@ pak M Yamin, saya kurang sependapat dengan tidak perlunya dijabarkan secara rinci perihal ABS SBK. Menurut asumsi saya bukan islamnya yang ada bermasalah, namun adalah adatnya. 

   Sehingga apabila alasan yang pak Yamin kemukakan : ” karena …akan terjadi ketidak utuhan dan kaffah dalam Memahami dan menetrapkan AlQuran dan Sunnah” saya kira kita melihat pada 2 sisi yang berbeda, saya melihat “adat” sebagai fokus yang harus dituliskan, sedangkan pak Yamin melihat “Islam” sebagai fokusnya.

   Masyarakat minangkabau lebih dahulu “beradat” daripada “beragama”, sehingga tentu saja ada ketidaksesuaian antara adat dengan agama, dimana perlu dijabarkan secara jelas, mana yang disebut adat yang sesuai dengan agama islam, yang dianut oleh orang minangkabau. Dengan begitu masyarakat minangkabau bisa hidup sesuai kulturnya, yang mengacu pada ajaran agama Islam yang utuh & kaffah.

   Sebagai contoh, perlu dijabarkan bagaimana pemilikan tanah (harta) dalam ABS SBK, harus jelas tertulis apa yang disebut :
   – Pusako Tinggi
   – Pusako Randah
   – Ulayat Rajo
   – Ulayat Suku
   – Ulayat Kaum
   – Harta Waqaf
   – Harta Faraid
   dalam kajian adat minangkabau, sehingga tidak menjadi bias dalam pengamalan sesuai Al Quran & Sunnah.

   Apabila tidak dituliskan & tetap mempertahankan dengan cara “tradisi lisan” pada waktunya akan semakin bias, karena itu disebut juga mutsabiyat. Pada masa lalu guru-guru adat masih banyak diantero minangkabau, namun saat ini amatlah jarang, bahkan banyak sekali ninik mamak penghulu kaum yang tidak memahami secara jelas ABS SBK itu.

   Pertanyaan saya adalah, apakah ABS SBK di seluruh minangkabau sama? Sebab asumsi saya ABS SBK berbeda dengan “adat salingka nagari”.

   02 Oktober jam 13:40 · ·
  •  

   Rizal Mantari 

   sabananyo konsep ABS SBK nan dirumuskan dan ditetapkan dibukik marapalam sudah jaleh dan ndak ado karaguan lai,baiak oleh pemangku adaik,imam khatib ataupun generasi mudo bahwasanyo adaik buliah dipertahankan dan berkembang dgn subur sepanj…ang adaik itu indak bertentangan dgn syara’.syara’mangato adaik mamakai itu jaleh aratinyo bahwa hukum2 yg ado dlm alquran dan sunah indak buliah bertentangan dgn kebiasaan adaik.
   cuma mmg kito sayangkan masih ado sebagian pemangku adaik dalam hal iko pangulu/datuak nan kurang memahami konsep iko sahinggo banyak terjadi ketimpangan dan kejanggalan,sebagai contoh masih banyak pangulu manyalasaikan masalah kaum indak malibatkan unsur imam khatib,padahal urusan kaum indak bs lapeh dr urusan agamo.
   kamudian datuak masih maraso jumawa,baliau maraso labiah tinggi posisinyo dr imam khatib,padahal mereka samo surang dikamudi surang dihaluan,harus bs manjalankan fungsi masiang2. 

   dlm hal kebiasaan lamo,masih sajo ado dipakai caro2 nan indak sasuai jo syara’sbg contoh masih picayo ka rang sibunian,sigulambai,urang jadi2an,bahkan nan miris bana masih ado pangulu nan indak namuah badoa sabalum mambaka kumayan…..
   ikolah komitmen satangah hati dari konsep ABS SBK,…dan kalo dirunuik tantu sajo iko kasalahan dari kaum,kaum nan mamiliah datuak/pangulu kurang menyeleksi sacaro ketat,apokah calon nan kadigadangkan itu menguasoi hukum adat apo indak,disampiang itu sang calonpun harus nan berwatak islami.mentang2 nyo urang kayo diangkek manjadi datuak,padahal kalakuan bak cando bule hilia mudiak basarawa pendek,sistim barat nan dipahaminyo.

   kini tinggalah nasib kito nan maratoki,kok untuang nanti ado ubek…suatu saat pasti akan ado pencerahanyo,akan ado muncul seorang pamimpin adaik nan bawatak sayarí insya allah.

   02 Oktober jam 13:52 · · 2 orangMemuat… ·
  •  

   Rizal Mantari 

   Saya setuju dgn pak armen,kita harus jelaskan kepada anak kamanakan konsep2 adat basandi syarak itu,harus lebih banyak memberikan seminar2 kapado datuak/pangulu kalo paralu barikan mereka buku,dan mereka wajib manjalehkan ka kaumnyo masiang…2…soalnyo lah banyak tajadi sangketo dgn hukum adaik itu terutamanyo tantu masalah harato.bara banyak harato pusako randah nan diwarihkan sarupo harato pusako tinggi.
   ambo ambiak suatu contoh ado surang pemuda minang kawin jo urang jao,nyo tingga dijakarta dan punyo anak barampek,inyo punyo usaho nan sukses dijakarta..nah wakatu nyo maningga haratonyo tu dibuik dek kamanakanyo dgn alasan hukum adaik bantuak itu,tantu sajo urang lua nan indak tau dgn adaik minang manyimpulkan adaik minang buaruak dan indak islami.
   02 Oktober jam 14:01 · · 1 orangMemuat… ·
  •  

   Armen Zulkarnain 

   Angku, mamak, bundo sarato dunsanak Bundo Kanduang sekalian, pada masa khalifah Umar bin Khattab – dimana banyak para penghapal Al Quran syahid dalam peperangan – digagas perihal mengumpulkan Al Quran dalam bentuk mushaf. 

   Padahal dalam Al Q…uran sendiri disebutkan bahwa Allah SWT telah menjamin kemurnian Al Quran hingga akhir zaman.
   http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur‘an

   Menuliskan ABS SBK tentunya tidak semudah melakukannya, diperlukan musyawarah & mufakat bersama-sama masyarakat minangkabau, yaitu utusan dari seluruh Nagari – Nagari, utusan lembaga/organisasi/institusi Ninik Mamak, Alim Ulama & Cadiak Pandai baik yang diranah maupun di rantau, sehingga bisa diambil sebuah mufakat bersama.

   Apabila ABS SBK ini bisa dijabarkan secara tertulis, insya Allah masing-masing nagari akan bisa menyusun Adat Salingka Nagari-nya pula, tentu berpedoman pada ABS SBK yang tertulis pula.

   Coba di “inok manuangkan” dulu, bagaimana apabila khalifah Umar bin Khattab tidak mengambil inisiatif mengumpulkan Al Quran dalam satu mushaf? Insya Allah dengan usaha ini generasi penerus minangkabau memiliki warisan yang bermanfaat untuk mendirikan masyarakat minangkabau yang berlandaskan ABS SBK, masyarakat yang kultural minangkabau, berpedoman pada Al Quran & Sunnah. Semoga dipahami, amin ya Rabbal alamin.

   02 Oktober jam 15:36 · · 2 orangMemuat… ·
  •  

   Ekawami Tarwijayanto kenapa kita mesti jadul terus ya, masa lalu itu suatu proses utk tercapainya sesuatu bukan ?, jadi ndak usah cerita masa lalu lagi, jadi masa sekarang ya masa sekarang sajalah 

   02 Oktober jam 20:08 · · 1 orangMemuat… ·
  •  

   Daisuke Yoshihiro orang yang beragama pasti beradat tapi orang yang beradat belum tentu beragama…so susah susah jalanin aja agama,,berarti sudah mempertahankan adat..kalau memang ABS SBK.. 

   03 Oktober jam 2:25 · · 2 orangMemuat… ·
  •  

   Yayan Koto ‎”Salah satu tanda yg menyebabkan manusia akan kembali kepada berhala-berhala adalah kembalinya mereka kepada adat istiadat…”. 

   03 Oktober jam 10:33 · ·
  •  

   Bundo Kanduang 

   Assalamualaikum, wr.wb.
   @ All sanak-sanak sadonyo…..
   1. Alhamdulillah.. dari diskusi ini, mudah-mudahan bertambah pemaham kito tentang Adat Bersendi Syara’ dan Syara’ Bersendi Kitabullah.
   Jika ada masih ada yang bertanya tentang ABS – SBK …itu, maka disinilah tampak bahwa masih ada warga minangkabau (terutama generasi muda) yang belum paham dengan ABS – SBK. Disinilah para orang tua untuk mensosialisasikannya baik secara terstruktur dalam lingkup kultural. 

   2. Kita tidak bermaksud membangun eforia masa lalu – akan tetapi kita tidak bisa pula meninggalkan eforia itu ketika kita ingin mewujudkan kebangkitan Minangkabau didalam kancah nasional saat ini.
   Kita bisa melihat contoh pada pihak lain – bagaimana CHina saat ini tengah membangun jati diri bangsa ini dengan cara membangkitkan sub kultur CHINA.
   Tahukan Dusanak bahwa mereka MENIRU seutuhnya fashion atau baju adat Minang yang dapat dusanak saksikan postingan sebelumnya di HALAMAN ini…

   3. Dari berbagai diskusi di MILIST kita melihat betapa kita masih berdebat tentang rangkaian peristiwa untuk dijadikan catatan SEJARAH ke MINANGKABAUN yang konprehensif..
   Sangat menarik sekali yang diungkapkan oleh SANAK LILIK, yang bundo berikan acungan JEMPOL untuknya, tentang penggalan sejarah Minangkabau

   4. ABS – SBK adalah reformasi adat dalam konteks Hukum.
   Dalam kesempatan ini Bundo ingin batanyo ka Sanak Lillik, apakah berarti ada dua tahapan reformasi adat di Minangkabau itu…???
   a. Reformasi adat melalui ABS – SBK pada masa masuk agama ISLAM ke Minangkabau kemudian dikembangkan oleh SYECH BURHANUDDIN dari ULAKAN.
   b. Masuknya aliran Wahabi ke Minangkabau yang dibawa oleh 4 orang murid Tuanku Imam Bonjol..???

   Kalau memang SUMPAH SATIE itu sudah ada sebelum PERANG PADERI yang diikrarkan oleh SYECH BURHANUDDIN dari ULAKAN melallui SUmpah Satie di BUKIK MARAPALAM, maka tentu ada lagi pertanyaan kita : Mengapa sulit benar orang MINANGKABAU ini mengakui agama (KITABULLAH) sebagai pedoman hidupnya…

   04 Oktober jam 11:19 ·
  •  

   Bundo Kanduang 

   Kemudian pandangan ini lah yang merasuk ke hati PENGHULU ini, tentang sikapnya bahwa adat itu adalah ADAB bermuamalah.
   Jadi tidak masalah juga penghulu berpendapat karena baginya yang menjadi pegangannya tetaplah AL QURAN dan HAdis… 

   @ untuk… Sanak EKA. Sejarah itu adalah jembatan masalalu untuk membangun jalan ke masa depan. Dengan memahami situasi masa lalu, maka kita akan lebih maju menuju masa depan…

   04 Oktober jam 11:23 ·
  •  

   Lilik Zurmailis 

   Assww. Bundo. tarimokasiah banyak Bundo maagiah apresiasi. Ambo sakadar maangek-angek an saluang.
   Mungkin tahap perkembangan dan kedatangan labiah dari nan 2 tu Bundo, tabukti dek adonyo beberapa mazhab nan ado di Minangkabau. Tapi nan du…o tu monumental karano diikuti jo peristiwa gadang, sumpah satie bukik marapalam jo parang paderi.
   04 Oktober jam 21:21 · ·
  •  

   Lilik Zurmailis pertanyaan Bundo tantang suliknyo mangakui Kitabullah, manuruik ambo bukan sulik mangakui Bundo. Mereka mengakui kebenarannyo, mungkin kalau dicaliak jo baa caro masuaknyo nan dari awal sangat persuasif, adaptif nan sasui jo prilaku urang Minang nan tagangnyo bajelo-jelo, kanduanyo badantiang-dantiang. Bagi mereka nampaknyo masalah caro nan jadi persoalan Bundo, dek tabiaso dimanjoan jo caro nan lunak, walaupun apo nan diungkapkan tu begitu tajam, bantuak nan tampak dari alua pasambahan misalnyo. 

   04 Oktober jam 21:38 · · 1 orangMemuat… ·
  •  

   Lilik Zurmailis Kato adab jo adat tu mungkin dari akar kata nan samo, yang maknanyo mengacu ke tatanan/prilaku sosial. Ado beberapa urang tuo awak di kampuang nan manganggap Minangkabau sebagai mano maknanyo tanah asal, merupakan tanah wahyu yang ditinggakan, ado wahyu nan taputuih nan ditunggu kesimabungannyo. Untuak beberapa hal jo mambaco apo nan ado di Tambo bisa diliek adonyo kebenaran pandangan tu Bundo. Tapi Ambo alun salasai jo pembuktian tu lai.. 

   04 Oktober jam 21:58 · ·
  •  

   Bundo Kanduang 

   iyolah tarimo kasih sanak Lilik… Semakin banyak awak badiskusi samakin tajam awak memahami budaya minangko, yang ternyata awak indak sajo memahaminyo sabagai hukum adat tetapi juga hakikat dari adat itu.
   Mudah-mudahan obsesi ambo indak sa…lah baa caro memaknai adatko..
   05 Oktober jam 14:10 ·
  •  

   Lilik Zurmailis 

   Assalamualaikum Bundo dan Mbak Ekawami. Pencarian dan pemaknaan nan dilakukan taruih indak ka salah doh Bundo, karano dalam mato hati ado sinar Illahiah nan ka mambimbiang, nan bedo kalau manutuik mato ati, dunia ko kalam se tampaknyo. heh…ehe… @ Mbak Ekawami, kalau Mbak melihatnya seperti itu sudah sesuai dengan prinsip hidup orang Minang, “tagak di paruik mamaliharo paruik, tagak di kaum mamaga kaum, tagak di suku mamaga suku, tagak di nagari mamaga nagari” artinya memang lingkungan terdekat itu yang harus mendapat manfaat dari keberhasilan satu anggota keluarganya.Lihat Selengkapnya
   06 Oktober jam 7:36 · ·
  •  

   Lilik Zurmailis Oh ya Mbak Ekawami, saya belum tau Mbak Butet Kertarajasa itu siapa, kalau Mbak bersedia berbagi informasi? terimakasih Mbak. 

   06 Oktober jam 7:38 · ·
Iklan

1 Response to “benarkah adat minang sudah berubah menjadi Adab..???”


 1. 1 boy lnt
  Mei 16, 2012 pukul 8:00 am

  sato ciek bundo jan adaik nan di salah kan tpi cbo kto preso bana dri kto ko……
  alah samparono kto baradaik dan alah ko tau kto mkna adaik nan sasungguah nyo?????


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Pengunjung

 • 1,100,717 hits

Palanta Minang

adat_dan_budaya_copy

Urang Minang

URANG_MINANG_BARU

Cimbuak

cimbuak

” Istana Kunang – Kunang”

http://hyvny.wordpress.com

KALENDER

Oktober 2010
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ARSIP

Flickr Photos

Aggregator Blog

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Page Rank

Blog Indonesia

Blog Catalog

Culture Blogs - Blog Catalog Blog Directory
Iklan

%d blogger menyukai ini: